I. VAIRUOTOJŲ MOKYMAS 
A1, B, C1, C, CE, D1, D  kategorijų vairuotojų mokymas. 
Kursų pradžia: 
kovo 5 d.    
17 val. 30 min.; 

                         kovo 26 d.   
1
7 val. 30 min.; 

                         balandžio 16 d. 
1
7 val. 30 min.; 

                         gegužės 7 d.     
1
7 val. 30 min.; Informacija tel. (8 45) 43 37 21, (8 45) 43 94 75, 8-650-82219;  8 656 07911; J. Basanavičiaus g. 23 A, Panevėžys.
Kursų trukmė - 4-5 savaitės.
Panevezio drmc
1. Baigti B kategorijos mokymo kursus dar nesulaukus 18 metų.
2. Turint 17 metų vienu metu mokytis A1, B ir C1 kategorijų kursuose.
3. Turint B kategoriją, mokytis C, CE ir D kategorijų kursuose vienu metu.  
 
Minimalus amžius, nuo kurio leidžiama įgyti teisę vairuoti kelių transporto priemones ir išduoti vairuotojo pažymėjimus:
15 metų - mopedų vairuotojui (AM kategorija);
16 metų - A1 kategorijai;
18 metų - B, C1 kategorijoms;
21 metai - C, CE, D1 kategorijoms;
24 metai - D kategorijai.
NAUJIENA! Mūsų įstaigoje jau galima mokytis C, CE ir D kategorijų pirminio vairuotojų mokymo kursuose nuo 18 metų.
Praktinio mokymo metu mokome vairavimo aikštelėje su slidžiomis dangomis.
Panevėžio darbo rinkos mokymo centras Panevėžio darbo rinkos mokymo centras

Mokome naudotis skaitmeniniu tachografu.
CE kategorijos praktiniam mokymui jūs galite rinktis junginį su puspriekabe arba priekaba.
Suteikiame CE kategorijos junginį su puspriekabe egzaminui VĮ ,,Regitra".
Panevėžio darbo rinkos mokymo centras Panevėžio darbo rinkos mokymo centras

 
MOKYMO KURSŲ KAINA: 
AM A1
95 € 
220 € 
B A1 ir B   
300 €  550 €   
B ir C1

560 € 

C1 C    CE
230 €   350 €  380 € 
D1 D
320 €  380 € 
C ir D1 C ir D
610 €  670 €
C ir CE CE ir D C, CE ir D
590 €  700 €  900 € 
Mokiniui pirmą kartą neišlaikius B kategorijos praktinio vairavimo įgūdžių galutinės įskaitos, pakartotinai ši įskaita laikoma nemokamai.
 
1. SPECIALUS PASIŪLYMAS!  Vairuotojams, baigusiems pirminio mokymo kursus Panevėžio darbo rinkos mokymo centre po 2009 m. rugsėjo 1 d. ir siekiantiems įgyti vairuotojo pradinę profesinę kvalifikaciją keleiviams ir (arba) kroviniams vežti, taikoma 25 proc. nuolaida. 
 
2. SPECIALUS PASIŪLYMAS! Vairuotojams, baigusiems pirminio mokymo kursus Panevėžio darbo rinkos mokymo centre po 2009 m. rugsėjo 1 d. ir siekiantiems įgyti teisę vežti pavojingus krovinius (pagal ADR), taikoma 10 proc. nuolaida.
 
II. PAPILDOMAS VAIRUOTOJŲ MOKYMAS 
Šis mokymas privalomas:

1. Motorinių transporto priemonių vairuotojams,kuriems teisė vairuoti buvo atimta dėl KET pažeidimų;

2. Pradedantiesiems vairuotojams, pažeidusiems KET  reikalavimą (-us), susijusį (-ius) su vairuotojų pareigų pėstiesiems, lenkimo taisyklių, draudimo vairuotojams naudotis mobiliojo ryšio priemonėmis, eismo reguliavimo signalų nesilaikymu, taip pat ir įspėjamųjų signalų naudojimo, važiavimo per sankryžas, vairuotojų naudojimosi saugos diržais, motociklininko šalmais pažeidimais, nustatyto greičio viršijimu daugiau kaip 10 km/h ir transporto priemonių vairavimu, kai nustatomas lengvas neblaivumo laipsnis (nuo 0,2 promilės iki 0,4 promilės), taip pat sukėlusių eismo įvykį, kurio metu buvo sutrikdyta eismo dalyvių sveikata. 

Kursai vyks kovo 2, 9, 16, 23, 30 d. nuo 9.00 val. 
Registruotis mokymo centre būtina iš anksto. 

Registruojantis privaloma turėti:
- asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
įsigaliojusį teismo sprendimą arba policijos nutarimą, kuriuo remiantis buvo taikyta administracinė atsakomybė.

Be to, pradedantieji vairuotojai turi pateikti vairuotojo pažymėjimą (išskyrus atvejį, kai padarė KET pažeidimą (-us), už kurį (-iuos) jam buvo atimta teisė vairuoti).

Informacija tel. (8 45) 43 37 21, (8 45) 43 94 75, 8-650-82219; 8 656 07911; J. Basanavičiaus g. 23 A, Panevėžys.

Kursų trukmė - 1 diena.
Plačiau: papildomas vairuotojų mokymas

 

III. VAIRUOTOJŲ, VEŽANČIŲ PAVOJINGUS KROVINIUS, MOKYMAS (ADR)
 
Mokymo kursų pradžia:  kovo 12 d.       9 val.
                                          balandžio 9 d.   9 val. 
                                        
Informacija tel. 8-650-82219; 8 656 07911; 8-686-20763;  J. Basanavičiaus g. 23 A, Panevėžys. Kursų trukmė - 1 savaitė.
Kaina - A 1 kurso - 125 € (431,60 Lt);
           A 2 kurso - 60 € (207,17 Lt);
           A 3 kurso - 60 € (207,17 Lt);
           A 4 kurso - 60 € (207,17 Lt).
SPECIALUS PASIŪLYMAS! Vairuotojams, baigusiems pirminio mokymo kursus Panevėžio darbo rinkos mokymo centre po 2009 m. rugsėjo 1 d. ir siekiantiems įgyti teisę vežti pavojingus krovinius (pagal ADR), taikoma 10 proc. nuolaida.

IV. VAIRUOTOJŲ PROFESINIS MOKYMAS (kodas 95)
 
1. Motorinių transporto priemonių keleiviams vežti vairuotojų mokymas pradinei profesinei kvalifikacijai įgyti. Mokymo kursų pradžia: kovo 5 d., kovo 26 d., balandžio 16 d.
2. Motorinių transporto priemonių kroviniams vežti vairuotojų mokymas pradinei profesinei kvalifikacijai įgyti. Mokymo kursų pradžia: kovo 5 d.,  kovo 26 d., balandžio 16 d.              
3. Motorinių transporto priemonių keleiviams vežti vairuotojų periodinis profesinis mokymas. Mokymo  kursų pradžia: kovo 5 d., kovo 19 d., balandžio 3 d., balandžio 16 d.      
4. Motorinių transporto priemonių kroviniams vežti vairuotojų periodinis profesinis mokymas. Mokymo  kursų pradžia: kovo 5 d., kovo 19 d., balandžio 3 d., balandžio 16 d.                      
 
Informacija tel. (8 45) 43 37 21; (8 45) 43 94 75; 8-650-82219; 8 656 07911; J. Basanavičiaus g. 23 A, Panevėžys.

SPECIALUS PASIŪLYMAS! Vairuotojams, baigusiems pirminio mokymo kursus Panevėžio darbo rinkos mokymo centre po 2009 m. rugsėjo 1 d. ir siekiantiems įgyti vairuotojo pradinę profesinę kvalifikaciją keleiviams ir (arba) kroviniams vežti, taikoma nuolaida. 

V. KRAUTUVŲ VAIRUOTOJŲ PROFESINIS MOKYMAS 
Mokymo kursų pradžia: kovo 5 d., kovo 26 d.
1. Autokrautuvo vairuotojų mokymas. Trukmė - 4 savaitės.
2. Elektrinių krautuvų vairuotojų mokymas. Trukmė - 4 savaitės.
3. Krautuvų vairuotojų mokymas. Trukmė - 6 savaitės.

Informacija tel. (8 45) 43 37 21, (8 45) 43 94 75; 8-650-82219; 8 656 07911; J. Basanavičiaus g. 23A, Panevėžys.
Praktinis mokymas vykdomas naujais autokrautuvais ir elektriniais krautuvais. 
Panevėžio darbo rinkos mokymo centras Panevėžio darbo rinkos mokymo centras


VI. KĖLIMO KRANŲ (HIDROMANIPULIATORIŲ) OPERATORIAUS PROFESINIS MOKYMAS 
Mokymo kursų pradžia: registruojama
Trukmė - 3 savaitės. 
Informacija tel. (8 45) 43 37 21, (8 45) 43 94 75; 8-650-82219; 8 656 07911;  J. Basanavičiaus g. 23A, Panevėžys.
Praktinis mokymas vykdomas nauju automobiliu su hidromanipuliatoriumi. 
Panevėžio darbo rinkos mokymo centras Panevėžio darbo rinkos mokymo centras
VII. EKOVAIRAVIMO MOKYMAS REALIOMIS EISMO SĄLYGOMIS.
Informacija rengiama.

VIII. AUTOMOBILIŲ VAIRUOTOJŲ VAIRAVIMO GEBĖJIMŲ IR ĮGŪDŽIŲ TOBULINIMAS.
Mokymo metu mokoma:
  1. taisyklingai valdyti transporto priemonę važiuojant posūkyje, manevruojant ar kitaip keičiant važiavimo kryptį esant skirtingam kelio dangos paviršiui (sausa, šlapia, slidi), taisyklingai apvažiuoti kliūtis;
  2. taisyklingai stabdyti automobilį važiuojant įvairiais greičiais esant skirtingam kelio dangos paviršiui;
  3. suvaldyti automobilį, atsiradus šoniniam slydimui;
  4. taisyklingai pradėti važiuoti įkalnėje esant skirtingam kelio dangos paviršiui;
  5. taisyklingai važiuoti ir stabdyti nuokalne ir posūkyje esant skirtingam kelio dangos paviršiui.
    AUTOMOBILIAI TURI BŪTI BE DYGLIUOTŲ PADANGŲ

    Panevėžio darbo rinkos mokymo centras Panevėžio darbo rinkos mokymo centras
Mokymo kaina, kai mokymo trukmė - 2 val.:

- jei grupėje 2 mokiniai su 2 automobiliais - 72 €/vienam mokiniui;
- jei grupėje 3 mokiniai su 3 automobiliais - 58 /vienam mokiniui;
- jei grupėje 4 mokiniai su 4 automobiliais - 46 /vienam mokiniui;
- jei grupėje 5 mokiniai su 5 automobiliais - 43 /vienam mokiniui;

- jei grupėje 2 mokiniai su 1 automobiliu - 58 /vienam mokiniui;
- jei grupėje 4 mokiniai su 2 automobiliais - 43 /vienam mokiniui;
- jei grupėje 6 mokiniai su 3 automobiliais - 29 /vienam mokiniui;
- jei grupėje 8 mokiniai su 4 automobiliais - 23 /vienam mokiniui ;

Mokymo kaina, kai mokymo trukmė - 3 val.:

- jei grupėje 2 mokiniai su 2 automobiliais - 87 /vienam mokiniui;
- jei grupėje 3 mokiniai su 3 automobiliais - 75 /vienam mokiniui;
- jei grupėje 4 mokiniai su 4 automobiliais - 67 /vienam mokiniui;
- jei grupėje 5 mokiniai su 5 automobiliais - 58 /vienam mokiniui;

- jei grupėje 4 mokiniai su 2 automobiliais - 60 /vienam mokiniui;
- jei grupėje 6 mokiniai su 3 automobiliais - 46 /vienam mokiniui;
- jei grupėje 8 mokiniai su 4 automobiliais - 40 /vienam mokiniui;
- jei grupėje 10 mokinių su 5 automobiliais - 35 /vienam mokiniui;

 
Mokymui mokymo centras gali suteikti mokomąjį automobilį. 1 valandos kaina:
- lengvojo automobilio - 13 ;
- krovininio automobilio - 20 ;
- autobuso - 27
Būtina išankstinė registracija. 
Išsamesnė informacija tel. 8-686-20763; 8-650-82219; 8-620-12010; J. Basanavičiaus g. 23 A, Panevėžys.