VIEŠOJI ĮSTAIGA PANEVĖŽIO DARBO RINKOS MOKYMO CENTRAS

NEĮGALIŲJŲ PROFESINĖS REABILITACIJOS SKYRIUS


VšĮ Panevėžio darbo rinkos mokymo centras įgyvendino projektą „Neįgaliųjų profesinės reabilitacijos paslaugų infrastruktūros kūrimas Panevėžio apskrityje“. Įgyvendinant projektą, pastatytas naujas pastatas, kuriame įrengtos praktinio ir teorinio profesinio mokymo klasės, dviviečiai gyvenamieji kambariai, fizioterapijos salė, virtuvė – valgomasis, poilsio zona, kitos bendro naudojimo patalpos. Projekto metu įsigyta kompiuterinė technika, profesinio mokymo įranga, buitinė technika, baldai ir kita įranga bei priemonės skirtos neįgaliųjų profesinei reabilitacijai. Projektas buvo finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.

Nuo 2012 m. gegužės 2 dienos VšĮ Panevėžio darbo rinkos mokymo centre Neįgaliųjų profesinės reabilitacijos skyriuje yra teikiamos profesinės reabilitacijos paslaugos neįgaliesiems. 

Tikslinė grupė – neįgalūs, darbingo amžiaus (nuo 18 metų iki pensinio amžiaus) asmenys, kuriems Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyboje nustatytas profesinės reabilitacijos poreikis.

Profesinės reabilitacijos paslaugų tikslas – ugdyti ar atkurti asmens darbingumą, didinti darbinės veiklos galimybes, siekiant asmens įsidarbinimo.

Profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo tvarka: 

 •       Asmenys, norintys dalyvauti profesinės reabilitacijos programoje, turi kreiptis į teritorinę darbo biržą pagal gyvenamąją vietą.
 •       Teritorinė darbo birža, priėmusi sprendimą siųsti asmenį, kuriam nustatytas darbingumo lygis, į NDNT nustatyti profesinės reabilitacijos paslaugų poreikio, įteikia asmeniui užpildytą siuntimą į NDNT.
 •       Asmuo, gavęs teritorinės darbo biržos siuntimą nustatyti profesinės reabilitacijos paslaugų poreikį, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas, pateikia arba išsiunčia jį registruotu laišku į NDNT teritorinį skyrių.
 •       Asmuo ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo išvados dėl profesinės reabilitacijos paslaugų poreikio gavimo dienos kreipiasi į teritorinę darbo biržą.
 •       Teritorinė darbo birža, suderinusi su asmeniu ir profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančia įstaiga, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo asmens kreipimosi į teritorinę darbo biržą dienos įsakymu patvirtina sprendimą ir išduoda asmeniui siuntimą į profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančią įstaigą (prioritetas teikiamas arčiausiai asmens gyvenamosios vietos esančiai profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančiai įstaigai). Siuntime nurodoma asmens atvykimo į šią įstaigą (profesinės reabilitacijos programos pradžios) data. Ši data turi būti ne vėlesnė kaip 5 darbo dienos nuo siuntimo išdavimo datos.
 •       Asmeniui atvykus į profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančią įstaigą, sudaroma dalyvavimo profesinės reabilitacijos programoje sutartis, į kurią įrašomos reikalingos konkrečiam asmeniui teikiamos paslaugos.
 •       Pasibaigus profesinės reabilitacijos programai, asmuo kreipiasi į NDNT dėl darbingumo lygio nustatymo. Taip pat privalo NDNT pateikti profesinio mokymo baigimo pažymėjimo kopiją apie įgytą kvalifikaciją.

 

    Kiekvienam asmeniui, dalyvaujančiam profesinės reabilitacijos programoje, yra teikiamos maitinimo paslaugos. Apgyvendinimo ir transporto paslaugos teikiamos esant poreikiui.

   Kiekvienam asmeniui, dalyvaujančiam profesinės reabilitacijos programoje, mokama profesinės reabilitacijos pašalpa ne ilgiau kaip 180 kalendorinių dienų.

   Profesinės reabilitacijos paslaugų teikimas asmeniui gali būti finansuojamas ne ilgiau kaip 12 mėnesių.

Profesinės reabilitacijos etapai:

 1. Profesinių gebėjimų įvertinimas – tai asmens psichosocialinių profesinių savybių ir/ar funkcinio pajėgumo (fizinių savybių, reikalingų darbui) įvertinimas. Paslaugos trukmė – iki 5 d.
 2.  Profesinis orientavimas ir konsultavimas – tai asmens motyvacijos mokytis ir dirbti bei asmeninių savybių analizė, konsultavimas profesinio kryptingumo bei tinkamumo klausimais, informavimas apie profesinės karjeros planavimą pagal profesinių gebėjimų įvertinimo rezultatus bei kliento norus ir galimybes. Paslaugos trukmė – iki 5 d.
 3. Profesinių gebėjimų atkūrimas arba naujų išugdymas – tai prarastų savybių, reikalingų darbui, atstatymas bei lavinimas ir/ar naujų savybių ugdymas reabilitacinio, darbo imitavimo, socialinio ir psichologinio poveikio priemonėmis bei profesinis mokymas pagal darbo rinkos formaliojo bei neformaliojo profesinio mokymo programas. Paslaugos trukmė – iki 230 d. (profesinių gebėjimų atkūrimas arba naujų išugdymas – 30 d.; pasirinktos profesinio mokymo programos trukmė -  iki 200 d.).
 4. Pagalba įsidarbinant – tai informacijos rinkimas ir analizė apie situaciją darbo rinkoje, galimos darbo vietos klientams paieška bei potencialių darbdavių paieška, darbo paieškos įgūdžių formavimas, darbdavių konsultavimas darbo vietos pritaikymo, įdarbinimo klausimais ir darbo pasiūlymų pateikimas. Paslaugos trukmė – iki 5 d.

Panevėžio darbo rinkos mokymo centras teikdamas profesinės reabilitacijos paslaugas siekia užtikrinti šių paslaugų prieinamumą Panevėžio regione bei spręsti neįgaliųjų integracijos į darbo rinką problemas. 

Profesinės reabilitacijos paslaugas teikia specialistų komanda: 

      Psichologas,

      Socialinis darbuotojas,

      Kineziterapeutas,

      Ergoterapeutas,

      Profesijos mokytojai,

      Kiti specialistai pagal poreikį.

Neįgaliųjų profesinės reabilitacijos paslaugos Panevėžio darbo rinkos mokymo centre teikiamos neįgaliems asmenims, turintiems šias negalias:

 1. FIZINĖ  NEGALIA — 30 - 45 proc. darbingumo lygis.
 2. PSICHIKOS NEGALIA — 30 - 45 proc. darbingumo lygis.

 

FIZINĘ NEGALIĄ turintys asmenys ir kurių darbingumo lygis 30 - 45 proc. gali mokytis pagal formalias ir neformalias profesinio mokymo programas:

 1. Profesinės reabilitacijos programų (ciklų) sąrašas pagal Formaliojo profesinio mokymo programas:
 • Administracijos darbuotojo mokymo programa (Vidurinis išsilavinimas)
 • Autokrautuvo vairuotojo mokymo programa (Pagrindinis ir B kat.)
 • Barmeno mokymo programa (Vidurinis)
 • Biuro veiklos tvarkytojo  mokymo programa (Pagrindinis)
 • Duonos gaminių kepėjo mokymo programa (Pradinis)
 • Duonos gaminių kepėjo mokymo programa (Pagrindinis)
 • Elektrinių krautuvų ir vežimėlių vairuotojo mokymo programa (Pagrindinis)
 • Floristo – gėlių pardavėjo mokymo programa (Vidurinis)
 • Floristo mokymo programa (Pagrindinis)
 • Floristo padėjėjo mokymo programa (Pagrindinis)
 • Gėlių komponuotojo mokymo programa (Pradinis)
 • Interjero tvarkytojo mokymo programa (Pradinis)
 • Kasininko pardavėjo mokymo programa (Vidurinis)
 • Kompiuterio naudojimo pagrindų mokymo programa (Pagrindinis)
 • Konditerio mokymo programa (Pradinis)
 • Konditerio mokymo programa (Pagrindinis)
 • Krautuvų vairuotojo mokymo programa (Pagrindinis ir B kat.)
 • Lengvų drabužių siuvėjo mokymo programa (Pagrindinis)
 • Manikiūrininko mokymo programa (Pagrindinis)
 • Mėsos išpjaustytojo mokymo programa (Pagrindinis)
 • Moterų kirpėjo mokymo programa (Pagrindinis)
 • Naftos produktų degalinės operatoriaus mokymo programa (Pagrindinis)
 • Padavėjo mokymo programa (Pagrindinis)
 • Padavėjo mokymo programa (Vidurinis)
 • Pagalbinio virtuvės darbuotojo mokymo programa (Pradinis)
 • Pardavėjo konsultanto mokymo programa (Pagrindinis)
 • Pardavėjo mokymo programa (Pagrindinis)
 • Pardavėjo mokymo programa (Vidurinis)
 • Pedikiūrininko mokymo programa (Pagrindinis)
 • Vytelių pynėjo mokymo programa (Pradinis)
 • Pynėjo iš vytelių mokymo programa (Pagrindinis)
 • Plataus profilio kirpėjo mokymo programa (Pagrindinis)
 • Plataus profilio kirpėjo mokymo programa (Vidurinis)
 • Prekybinės salės darbuotojo mokymo programa (Pradinis)
 • Sandėlininko mokymo programa (Vidurinis)
 • Sekretoriaus mokymo programa (Vidurinis)
 • Sekretoriaus – referento mokymo programa (Vidurinis)
 • Siuvėjo mokymo programa (Pagrindinis)
 • Siuvinėtojo mokymo programa (Pagrindinis)
 • Valytojo mokymo programa (Pradinis)
 • Valytojo mokymo programa (Pagrindinis)
 • Virėjo mokymo programa (Pradinis)
 • Virėjo mokymo programa (Pagrindinis)
 • Vyrų kirpėjo mokymo programa (Pagrindinis)

Išklausę visą teorinį mokymą ir baigę praktinį mokymą, sėkmingai išlaikę kvalifikacijos egzaminą, asmenys gauna valstybės pripažintą kvalifikacijos pažymėjimą.

 2. Profesinės reabilitacijos programų (ciklų) sąrašas pagal Neformaliojo profesinio mokymo programas:

 • B ir C1 kategorijų transporto priemonių vairuotojo mokymo programa
 • B kategorijos automobilių vairuotojo mokymo programa
 • C ir CE kategorijų transporto priemonių vairuotojo mokymo programa
 • C ir D kategorijų transporto priemonių vairuotojo mokymo programa
 • C kategorijos transporto priemonių vairuotojo mokymo programa
 • C1 kategorijos transporto priemonių vairuotojo mokymo programa
 • CE kategorijos transporto priemonių vairuotojo mokymo programa
 • D kategorijos transporto priemonių vairuotojo mokymo programa
 • Darbo elektroniniais kasos aparatais mokymo programa
 • Internetinio žiniatinklio projektuotojo mokymo programa
 • Kompiuterio naudojimo pagrindų įvadinis kursas ir projektavimas
 • Kompiuterio vartotojo įstaigoje (MS Office ir kompiuterinės grafikos pagrindai) mokymo programa
 • Kompiuterių įrangos technikas
 • Kompiuterizuota buhalterija
 • Konstruktoriaus techniko asistentas
 • Picų ruošimo mokymo programa
 • Šiuolaikinio buhalterio mokymo programa

 

PSICHIKOS NEGALIĄ turintys ir kurių darbingumo lygis 30 - 45 proc. gali mokytis pagal formalias ir neformalias profesinio mokymo programas:

 1. Profesinės reabilitacijos programų (ciklų) sąrašas pagal Formaliojo profesinio mokymo programas:
 • Duonos gaminių kepėjo mokymo programa (Pradinis)
 • Duonos gaminių kepėjo mokymo programa (Pagrindinis)
 • Floristo – gėlių pardavėjo mokymo programa (Vidurinis)
 • Floristo mokymo programa (Pagrindinis)
 • Gėlių komponuotojo mokymo programa (Pradinis)
 • Interjero tvarkytojo mokymo programa (Pradinis)
 • Kasininko pardavėjo mokymo programa (Vidurinis)
 • Kompiuterio naudojimo pagrindų mokymo programa (Pagrindinis)
 • Konditerio mokymo programa (Pradinis)
 • Konditerio mokymo programa (Pagrindinis)
 • Lengvų drabužių siuvėjo mokymo programa (Pagrindinis)
 • Pagalbinio virtuvės darbuotojo mokymo programa (Pradinis)
 • Pardavėjo konsultanto mokymo programa (Pagrindinis)
 • Pardavėjo mokymo programa (Pagrindinis)
 • Pardavėjo mokymo programa (Vidurinis)
 • Vytelių pynėjo mokymo programa (Pradinis)
 • Pynėjo iš vytelių mokymo programa (Pagrindinis)
 • Prekybinės salės darbuotojo mokymo programa (Pradinis)
 • Siuvėjo mokymo programa (Pagrindinis)
 • Siuvinėtojo mokymo programa (Pagrindinis)
 • Valytojo mokymo programa (Pradinis)
 • Valytojo mokymo programa (Pagrindinis)
 • Virėjo mokymo programa (Pradinis)
 • Virėjo mokymo programa (Pagrindinis)
 • Vyrų kirpėjo mokymo programa (Pagrindinis)

Išklausę visą teorinį mokymą ir baigę praktinį mokymą, sėkmingai išlaikę kvalifikacijos egzaminą, asmenys gauna valstybės pripažintą kvalifikacijos pažymėjimą.

2.       Profesinės reabilitacijos programų (ciklų) sąrašas pagal Neformaliojo profesinio mokymo programas:

 • Darbo elektroniniais kasos aparatais mokymo programa
 • Kompiuterio naudojimo pagrindų įvadinis kursas ir projektavimas
 • Kompiuterio vartotojo įstaigoje (MS Office ir kompiuterinės grafikos pagrindai) mokymo programa
 • Picų ruošimo mokymo programa