VšĮ Panevėžio darbo rinkos mokymo centras įgyvendino projektą „Neįgaliųjų profesinės reabilitacijos paslaugų infrastruktūros kūrimas Panevėžio apskrityje“. Įgyvendinant projektą, pastatytas naujas pastatas, kuriame įrengtos praktinio ir teorinio profesinio mokymo klasės, dviviečiai gyvenamieji kambariai, fizioterapijos salė, virtuvė – valgomasis, poilsio zona, kitos bendro naudojimo patalpos. Projekto metu įsigyta kompiuterinė technika, profesinio mokymo įranga, buitinė technika, baldai ir kita įranga bei priemonės skirtos neįgaliųjų profesinei reabilitacijai. Projektas buvo finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.

Nuo 2012 m. gegužės 2 dienos VšĮ Panevėžio darbo rinkos mokymo centre Neįgaliųjų profesinės reabilitacijos skyriuje yra teikiamos profesinės reabilitacijos paslaugos neįgaliesiems. 

 

Tikslinė grupė – neįgalūs, darbingo amžiaus (nuo 18 metų iki pensinio amžiaus) asmenys, kuriems Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyboje nustatytas profesinės reabilitacijos poreikis.

Profesinės reabilitacijos paslaugų tikslas – ugdyti ar atkurti asmens darbingumą, didinti darbinės veiklos galimybes, siekiant asmens įsidarbinimo. 

Profesinės reabilitacijos paslaugas teikia specialistų komanda:  

      ● Psichologas

     ● Socialinis darbuotojas,

     ● Kineziterapeutas,

     ● Ergoterapeutas,

     ● Profesijos mokytojai,

     ● Kiti specialistai pagal poreikį.