Profesinės reabilitacijos paslaugos Panevėžio darbo rinkos mokymo centre teikiamos neįgaliems asmenims, turintiems šias negalias: 

  1. FIZINĖ  NEGALIA — 0 - 45 proc. darbingumo lygis.
  2. PSICHIKOS NEGALIA — 0 - 45 proc. darbingumo lygis.

 

Profesinės reabilitacijos paslaugos:

  1. Profesinių gebėjimų įvertinimas – tai asmens psichosocialinių profesinių savybių ir/ar funkcinio pajėgumo (fizinių savybių, reikalingų darbui) įvertinimas. Paslaugos trukmė – iki 5 d.
  2.  Profesinis orientavimas ir konsultavimas – tai asmens motyvacijos mokytis ir dirbti bei asmeninių savybių analizė, konsultavimas profesinio kryptingumo bei tinkamumo klausimais, informavimas apie profesinės karjeros planavimą pagal profesinių gebėjimų įvertinimo rezultatus bei kliento norus ir galimybes. Paslaugos trukmė – iki 5 d.
  3. Profesinių gebėjimų atkūrimas arba naujų išugdymas – tai prarastų savybių, reikalingų darbui, atstatymas bei lavinimas ir/ar naujų savybių ugdymas reabilitacinio, darbo imitavimo, socialinio ir psichologinio poveikio priemonėmis bei profesinis mokymas pagal darbo rinkos formaliojo bei neformaliojo profesinio mokymo programas. Paslaugos trukmė – iki 230 d. (profesinių gebėjimų atkūrimas arba naujų išugdymas – 30 d.; pasirinktos profesinio mokymo programos trukmė -  iki 200 d.).
  4. Pagalba įsidarbinant – tai informacijos rinkimas ir analizė apie situaciją darbo rinkoje, galimos darbo vietos klientams paieška bei potencialių darbdavių paieška, darbo paieškos įgūdžių formavimas, darbdavių konsultavimas darbo vietos pritaikymo, įdarbinimo klausimais ir darbo pasiūlymų pateikimas. Paslaugos trukmė – iki 5 d.
  5. Palaikymo darbo vietoje paslauga. Tai - psichologinės konsultacijos, sprendžiant darbo vietoje iškylančias problemas, asmens darbinius įgūdžius gilinančios konsultacijos, darbdavio konsultavimas, darbo sąlygų ir darbo vietos pritaikymo asmeniui vertinimas. Paslaugos trukmė – 48 val.