Profesinės reabilitacijos pašalpa

Pagrindas skirti profesinės reabilitacijos pašalpą yra Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (arba NDNT) sprendimas - Išvada dėl profesinės reabilitacijos paslaugų poreikio, išduota asmeniui teisės aktų nustatyta tvarka.

Profesinės reabilitacijos pašalpa mokama asmens dalyvavimo profesinės reabilitacijos laikotarpiu, neatsižvelgiant į kitas asmens gaunamas pajamas, bet ne ilgiau kaip 180 kalendorinių dienų.

Profesinės reabilitacijos pašalpą skiria ir moka teritorinė darbo birža pagal asmens gyvenamąją vietą.

Kiekvienam asmeniui, dalyvaujančiam profesinės reabilitacijos programoje, yra teikiamos maitinimo paslaugos. Apgyvendinimo ir transporto paslaugos teikiamos esant poreikiui.

Profesinės reabilitacijos paslaugų teikimas asmeniui gali būti finansuojamas ne ilgiau kaip 12 mėnesių.