1. VAIRUOTOJŲ, VEŽANČIŲ PAVOJINGUOSIUS KROVINIUS, MOKYMAS (ADR)
 
Mokymo kursų pradžia: kovo 12 d.       9 val.
                                         balandžio 9 d.   9 val. 
                                                        
Informacija tel. (8 45) 43 37 21, (8 45) 43 94 75, 8 650 82219;  8 656 07911; 8 686 20763;  J. Basanavičiaus g. 23 A, Panevėžys.
Kursų trukmė - 1 savaitė.
Kaina - A 1 kurso - 125 € (431,60 Lt);
           A 2 kurso -60 € (207,17 Lt);
           A 3 kurso - 60 € (207,17 Lt);
           A 4 kurso - 60 € (207,17 Lt).

SPECIALUS PASIŪLYMAS! Vairuotojams, baigusiems pirminio mokymo kursus Panevėžio darbo rinkos mokymo centre po 2009 m. rugsėjo 1 d. ir siekiantiems įgyti teisę vežti pavojingus krovinius (pagal ADR), taikoma 10 proc. nuolaida.
 
Mokymo kursai:
A1. Pagrindinis mokymo kursas pavojingiesiems kroviniams vežti. 
A2. Specializuotas mokymo kursas pavojingiesiems kroviniams vežti cisternomis.
A3. Specializuotas mokymo kursas 1-os klasės pavojingiesiems kroviniams vežti. 
A4. Specializuotas mokymo kursas 7-os klasės pavojingiesiems kroviniams vežti. 
Vairuotojais, vežančiais pavojinguosius krovinius, gali būti asmenys, turintys vairuotojo pažymėjimą. Mokymo centre išklausius atitinkamus mokymo kursus ir Valstybinėje kelių transporto inspekcijoje išlaikius egzaminus išduodamas ADR vairuotojo pasirengimo pažymėjimas.
 
2. PAVOJINGŲJŲ KROVINIŲ VEŽIMO AUTOMOBILIŲ TRANSPORTU SAUGOS SPECIALISTAI
 
Mokymo kursai:
M. Mokymo kursas visų klasių pavojingųjų krovinių vežimo saugai užtikrinti. 
M1. Mokymo kursas 1 klasės pavojingųjų krovinių vežimo saugai užtikrinti. 
M2. Mokymo kursas 2 klasės pavojingųjų krovinių vežimo saugai užtikrinti. 
M3. Mokymo kursas 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 ir 9 klasių pavojingųjų krovinių vežimo saugai užtikrinti. 
M4. Mokymo kursas 7 klasės pavojingųjų krovinių vežimo saugai užtikrinti. 
M5. Mokymo kursas pavojingųjų krovinių, kurių Jungtinių Tautų numeriai 1202, 1203, 1223, 3475 ir aviacinio kuro, priskiriamo prie Jungtinių Tautų numerių 1268 ar 1863 vežimo saugai užtikrinti. 
 
Saugos specialistu gali būti asmenys, mokymo centre išklausę atitinkamus kursus ir Valstybinėje kelių transporto inspekcijoje išlaikius egzaminą išduodamas pavojingųjų krovinių vežimo automobilių transportu saugos specialisto pažymėjimas.