KELIŲ EISMO TAISYKLĖS (įsigaliojo nuo 2008 m. rugsėjo 1 d.)
 
Kelių eismo taisyklių pakeitimai (įsigaliojo nuo 2010 m. sausio 1 d.)
 
 2007m. lapkričio 22 d. Nr. X-1337 (įsigalios nuo 2008 m. liepos 1 d.)
 
 2008 m. birželio 10 d. Nr. X-1594
 
 
 
Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko
2008 m. rugpjūčio 6 d. įsakymas Nr. 2B-302
 

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRO 2009 m. liepos 29 d. Į S A K Y M A S  Nr. 1V-418
 
Į S A K Y M A S DĖL KELIŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ VAIRUOTOJŲ EGZAMINAVIMO
2006 m. birželio 2 d. Nr. 5-V-347
(Įgūdžių ir elgsenos vairuojant kelių transporto priemonę vertinimo kriterijų ir metodų aprašas, specialieji važiavimo manevrai, įgūdžių ir elgsenos vairuojant kelių transporto priemonę vertinimo kriterijai ir metodai)
 
 
 
Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2008 m. gruodžio 2 d. įsakymas Nr. 2B-479
 
 
LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRO
Į S A K Y M A S
2005 m. rugsėjo 26 d. Nr. 3-404
 
 
TECHNINIAI MOTORINIŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ IR JŲ PRIEKABŲ REIKALAVIMAI Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2008 m. liepos 29 d. įsakymas Nr. 2B-290
 
 2008 m. rugsėjo 8 d. Nr. 2B-346
 
KELIŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ VALSTYBINĖS TECHNINĖS APŽIŪROS ATLIKIMO TAISYKLĖS
PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2003 m. balandžio 18 d. įsakymu Nr. 3-275
 
VALSTYBINĖS KELIŲ TRANSPORTO INSPEKCIJOS PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS VIRŠININKO    Į S A K Y M A S
2008 m. lapkričio 14 d. Nr. 2B-446
 
LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRO Į S A K Y M A S 2009 m. balandžio 30 d. Nr. 3-173
 
 
DARBO IR POILSIO LAIKO YPATUMAI EKONOMINĖS VEIKLOS SRITYSE
DARBO IR POILSIO LAIKO YPATUMAI KELIŲ TRANSPORTE
Patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gegužės 14 d. nutarimu Nr. 587
  
LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2009 m. liepos 10 d.  Į S A K Y M A S Nr. 3D-498
 
Krovinių vidaus vežimo kelių transportu taisyklės
PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos 1997 m. rugpjūčio 8 d. įsakymu Nr. 300
 
PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos 1998 m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr. 497
 
PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2008 m. vasario 21 d. įsakymu Nr. 3-56  
 
PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos 1997 m. rugpjūčio 8 d. įsakymu Nr. 300
 
PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos 2003 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 3-735
 
PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos 1998 m. vasario 12 d. įsakymu Nr. 55
 
LIETUVOS POLICIJOS GENERALINIO KOMISARO
Į S A K Y M AS
 
POLICIJOS DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS KELIŲ POLICIJOS TARNYBOS
Transporto priemones vairuojančių ir kitų asmenų neblaivumo (girtumo) ar apsvaigimo nustatymo taisyklės
Patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. gegužės 12 d. nutarimu Nr. 452
 

PATVIRTINTA Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos vado 2007 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. 4-1190

 

2008 m. birželio 17 d. Nr. V-128