Eil. Nr. Mokymo programos pavadinimas Trukmė, sav.

Minimalus išsilavinimas

1 Darbo elektroniniais kasos aparatais
5
Vidurinis
2 Konditerio
9
Pagrindinis
3 Virėjo
9
Pagrindinis
4 Vairuotojo
Žr. Vairuotojams
Nereglamentuojamas
5 Vairuotojo, vežančio pavojingus krovinius
Žr. Vairuotojams
Nereglamentuojamas
6 Pavojingų krovinių vežimo automobilių transportu saugos specialisto
Žr. Vairuotojams
Nereglamentuojamas