2017 m. 

,,ECVET- suaugusiųjų (tęstinis) profesinis mokymas“,  Nr. 2016-1-LT01-KA102-022901

2016 m. 

,,Nuotolinio mokymo būdo pritaikymas profesiniame mokyme“, Nr. 2016-1-LT01-KA102-022813

2015 m. 

,,Eko vairavimo mokymo specialistų kvalifikacijos tobulinimas“, Nr. 2015-1-LT01-KA102-013144.

„Tarptautinis programos etwinning profesinės raidos seminaras/kontaktinis partnerių paieškos seminaras" 

PERVET Asmeninis pagalbininkas: iššūkis profesinio mokymo įstaigoms

,,Asmeninis pagalbininkas: iššūkis profesinio mokymo įstaigoms“, Nr. 2015-1-CZ01-KA202-014013.

Naujienlaiškis 1 
Naujienlaiškis 2
Naujienlaiškis 3
Naujienlaiškis 4

Tyrimo rezultatai (anglų kalba)
Asmeninio pagalbininko mokymo programa (lietuvių kalba)

Projekto tinklalapis - http://pervet-erasmusplus.eu/ 

2014 m. 

„Novatoriškumas ES plaukų ir grožio priežiūros paslaugų sektoriuje kuriant palankias sąlygas savarankiškam karjeros plėtojimui", projekto Nr. 2014-1-LT-01-KA102-000222

„Specialistų, dirbančių nuteistųjų profesinio mokymo srityje, kvalifikacijos tobulinimas“, projekto NR. 2014-1-LT01-KA102-000371

2013 m.

„Gerosios patirties mainai autodrome“

"ES šalių patirtis mokant jaunuolius, turinčius specialiųjų ugdymosi poreikių“, projekto Nr. LLP–LdV–VETPRO–2013–LT–0899

„Neįgaliųjų įsidarbinimo galimybių didinimas“, projekto Nr. LLP-LdV-VETPRO-2013-LT-0906

„Profesinis mokymas pameistrystės forma darbo rinkos mokymo centruose“, projekto Nr. VP1-2.2-ŠMM-04-V03-027

„Virėjų ir konditerių kvalifikacijos tobulinimo paslaugų patrauklumo didinimas perimant ES šalių patirtį“ Nr. LLP-LdV-VETPRO-2013-LT-0902

„Profesinės reabilitacijos specialistų kvalifikacijos tobulinimas perimant komandinio darbo patirtį užsienio šalių įstaigose“ Nr. LLP-LdV-VETPRO-2013-LT-0901

2012 m.

"Transporto srities modulinėms mokymo programoms skirtų mokymo priemonių rengimas ir modulinių mokymo programų išbandymas", projekto Nr. VP1-2.2-ŠMM-04-V-03-020

 „Transporto srities modulinėms mokymo programoms skirtų mokymo priemonių rengimas ir modulinių mokymo programų išbandymas“, projekto Nr. VP1-2.2-ŠMM-04-V-03-020

2011 m.

„Profesinio mokymo kokybės sistemos ES suaugusiųjų profesinio mokymo įstaigose"

„Transporto sektoriaus darbuotojus rengiančių specialistų kvalifikacijos tobulinimas, gerinant teikiamų mokymo paslaugų kokybę“ Nr. LLP-LdV-VETPRO-2011-LT-0635

 „Profesinio praktinio mokymo organizavimo patirtis ES šalyse, ruošiant kvalifikuotus darbuotojus viešbučių, restoranų ir viešojo maitinimo verslui“, projekto Nr. LLP-LdV-VETPRO-2011-LT-0636

„Darbuotojų, dirbančių su asmenimis turinčiais specialiųjų poreikių, pažintis su ES šalių patirtimi”

„Paraiškų Europos švietimo projektams rengimas ir projektų administravimas“, projekto Nr. LLP-GRU- KT-2011-LT-00036

„Profesinio mokymo kokybės sistemos ES suaugusiųjų profesinio mokymo įstaigose“, projekto Nr. LLP–LdV–VETPRO–2011–LT–0634

„Profesinės kvalifikacijos ir kalbos įgūdžių tobulinimas"

2010 m.

 „Profesinio mokymo sistemos priartinimas prie darbo rinkos poreikių“

„Viešbučių, restoranų ir viešojo maitinimo sektoriaus praktinio mokymo centro įkūrimas Panevėžyje“

„Transporto sektoriaus praktinio mokymo centro įkūrimas Panevėžyje“

2009 m.

„Maitinimo įmonių ir mokymo institucijų bendradarbiavimas, gerinant svetingumo paslaugų specialistų profesinio rengimo kokybę“, projekto Nr. LLP-LdV-VETPRO-2009-LT-0234

 „Neįgaliųjų profesinės reabilitacijos paslaugų infrastruktūros kūrimas Panevėžio apskrityje“

 2008 m.

"ES direktyvos 2003/59/EB taikymo Lietuvos vairuotojų profesiniame mokyme, Nr. LLP-LdV-VETPRO-2008-LT-0121"

„Vairuotojų profesinio mokymo kokybės gerinimas integruojant šiuolaikines technologijas ir aplinkosaugą“, projekto Nr. LLP-LdV-VETPRO-2008-LT-0185

2007 m. 

„Suaugusiųjų profesijos mokytojų kvalifikacijos tobulinimas, plėtojant partnerystę su ES šalimis“, projekto Nr. LLP-LdV-VETPRO-2007-LT-0086