Gauk Europass pažymėjimo priedėlį

Kas yra Europass pažymėjimo priedėlis?

Europass pažymėjimo priedėlis – tai Europos valstybėse oficialiai patvirtintas dokumentas, papildantis profesinio mokymo pažymėjimą ir paaiškinantis, kokią profesiją jo turėtojas yra įgijęs ir kokius darbus gali atlikti.

Kam jis naudingas?

Europass pažymėjimo priedėlis yra naudingas įvairių tipų profesinio rengimo įstaigas arba papildomo profesinio ugdymo kursus baigusiems ir atitinkamą išsilavinimą įgijusiems asmenims.

Kodėl verta turėti Europass pažymėjimo priedėlį?

 • Pateikia svarbią informaciją apie profesinį pasirengimą ir atskleidžia įgytus gebėjimus darbdaviui.
 • Sudaro didesnes galimybes rasti darbą Lietuvoje ir Europoje.
 • Padeda asmeniui, įgijusiam profesinį išsilavinimą, patogiau ir lengviau pristatyti savo įgytas žinias ir kompetencijas potencialiam darbdaviui arba mokymo institucijos vadovui.
 • Palengvina asmens tinkamumo konkrečiam darbui įvertinimą arba tolesnės pasirinktos mokymosi programos tinkamumo įvertinimą.

Dokumente pateikiama informacija apie:

 • Asmens įgytus profesinius įgūdžius, kompetencijas ir gebėjimus;
 • Konkrečius darbus, kuriuos asmuo gali atlikti pagal savo specialybę;
 • Asmens turimo pažymėjimo lygmenį pagal nacionalinę arba tarptautinę klasifikaciją;
 • Aukštesnį mokymosi lygmenį, kuriame asmuo gali tęsti mokslus;
 • Pažymėjimą išduodančios institucijos pavadinimą ir statusą;
 • Asmens žinių vertinimo skalę;
 • Teorinio ir praktinio mokymosi trukmę.

Kaip gauti?

Europass pažymėjimo priedėlį nemokamai gali gauti kiekvienas Lietuvos pilietis, baigęs profesinio mokymo programą arba profesinio rengimo kursus ir turintis tai įrodantį pažymėjimą. Už šio dokumento parengimą atsakinga LR švietimo ir mokslo ministerija.

Dokumentą galima savarankiškai atsispausdinti internete, atviroje informavimo ir konsultavimo orientavimo sistemoje AIKOS: www.aikos.smm.lt/europass.htm