Mokymo programa

Trukmė

Minimali kvalifikacija

Kaina

Pastabos

Įmonių vadovai turi būti išklausę vieną iš šių mokymo programų:

Darbdavio, darbdaviui atstovaujančio asmens, darbdavio įgalioto asmens mokymo programa.

16 ak. val.

Nenustatyta

60 eur.

Mokymo programą privalo išklausyti visi įmonių vadovai / padalinių vadovai pasirašantys darbo sutartis. (Taikomos išimtys, kurias rasite čia).

Pažymėjimo galiojimas- neterminuotas.

Darbdavio, darbdaviui atstovaujančio asmens, atliekančio darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas visų ekonominės veiklos rūšių (EVR) įmonėse, mokymas

88 ak. val.

Aukštasis

65 eur.

Mokymo programa skirta įmonių vadovams, patiems vykdantiems darbų saugos ir sveikatos tarnybos specialisto f-cijas.

Apribojimus taikomus priklausomai nuo įmonės darbuotojų skaičiaus, pagal įmonės EVR grupę  rasite čia.

Pažymėjimas galioja nuolat.

Darbdavio, darbdaviui atstovaujančio asmens, atliekančio darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas II ir III grupių ekonominės veiklos rūšių įmonėse, mokymas

68 val.

Vidurinis

65 eur.

Darbdavio, darbdaviui atstovaujančio asmens, atliekančio darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas III grupės ekonominės veiklos rūšių įmonėse, mokymas

48 val.

Vidurinis

65 eur.

Įmonių vadovai, perduodantys darbų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas pavaldžiam įmonės darbuotojui, darbuotoją siunčia mokytis pagal vieną iš šių mokymo programų:  

Darbdavio įgalioto asmens, atliekančio darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas visų ekonominės veiklos rūšių (EVR) įmonėse, mokymas

80 val.

Aukštasis

65 eur.

Mokymo programa taikoma mažoms įmonėms, kuriose darbų saugos ir sveikatos tarnybos f-cijas atlieka įmonės vadovo paskirtas asmuo. Apribojimus taikomus priklausomai nuo įmonės darbuotojų skaičiaus, pagal įmonės EVR grupę  rasite čia

Pažymėjimo galiojimas – neterminuotas.  Darbuotojai kas 5 metus privalo išklausyti 60 kvalifikacijos tobulinimo kursų valandų.

Darbdavio įgalioto asmens, atliekančio darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas II ir III grupių ekonominės veiklos rūšių įmonėse, mokymas

60 val.

Vidurinis

65 eur.

Darbdavio įgalioto asmens, atliekančio darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas III grupės ekonominės veiklos rūšių įmonėse, mokymas

40 val.

Vidurinis

65 eur.

Darbuotojų saugos ir sveikatos specialisto, dirbančio visų ekonominės veiklos rūšių (EVR) įmonėse, mokymas

80 val.

Aukštasis

65 eur.

Programos skirtos didesnėms įmonėms, kuriose pagal DSST nuostatus turi būti DSST specialistas. Įmonei keliamus reikalavimus pagal darbuotojų skaičių ir EVR rasite čia.

Pažymėjimo galiojimas – neterminuotas.  Darbuotojai kas 5 metus privalo išklausyti 60 kvalifikacijos tobulinimo kursų valandų.

Darbuotojų saugos ir sveikatos specialisto, dirbančio II ir III grupės ekonominės veiklos rūšių įmonėse, mokymas

60 val.

Aukštasis

65 eur.

Darbuotojų saugos ir sveikatos specialisto, dirbančio III grupės ekonominės veiklos rūšių įmonėse, mokymas

40 val.

Aukštasis

65 eur.

Darbdavio įgalioto asmens, atliekančio darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas/ Darbų saugos specialisto kvalifikacijos tobulinimas

1 d.

-

60 eur.

Nuorodą dėl kvalifikacijos tobulinimo reikalavimų rasite čia

 

Mokymo programos pavadinimas

Trukmė

Minimalus išsilavinimas (kvalifikacija)

Kaina

Įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovų priešgaisrinės saugos mokymo programa 

1 savaitė

(8 val.)

pagrindinis

30 €

Darbininko, dirbančio aukštalipių darbus

1 savaitė (40 val.)

pagrindinis 

60 €

Darbininko, dirbančio šuliniuose ir kituose požeminiuose statiniuose, uždarose talpyklose

1 savaitė (40 val.)

pagrindinis

60 €

Darbininko, vykdančio grunto kasimo, tvirtinimo ir kitus darbus iškasose ir pylimuose

1 savaitė (40 val.)

pagrindinis

60 €

Garo (iki 0,05 MPa slėgio) ir vandens šildymo (iki 110°C) katilų priežiūros meistro

1 savaitė (32 val.)

aukštesnysis ir techninių sričių kvalifikacija

60 €

Garo (iki 0,05 MPa slėgio) ir vandens šildymo (iki 110°C) katilų, kūrenamų kietuoju ir skystuoju kuru, kūriko

4 savaitės (160 val.)

pagrindinis

60 €

Grunto kasimo, tvirtinimo ir kitų darbų, vykdomų iškasose ir pylimuose, vadovo

1 savaitė (40 val.)

aukštesnysis techninis

30 €

Kėlimo įrenginių priežiūros meistro

2 savaitės (80val.)

aukštesnysis techninis

75 €

Šuliniuose ir kituose požeminiuose statiniuose, uždarose talpyklose vykdomų darbų vadovo

1 savaitė (40 val.)

 aukštesnysis techninis

30 €

Kėlimo kranų darbo vadovo

1,5 savaitės (54 val.)

 aukštesnysis techninis

75 €

Suskystintų naftos dujų degalinės operatoriaus

2 savaitės (68 val.)

pagrindinis ir darbo rinkos profesiniame mokyme įgyta kvalifikacija

60 €

Naftos produktų degalinės operatoriaus

4 savaitės (160 val.)

pagrindinis

75 €

Plataus profilio liftininko

4 savaitės (160 val.)

pagrindinis

75 €

Nuo žemės valdomų tiltinų kranų operatoriaus

2 savaitės (72 val.)

pagrindinis

75 €

 

 

 

 

Informacija telefonu 8-45 510321, adresu Šermukšnių g. 31, Panevėžys